Florida Healthy Kids
I am KidCare

Need a 1095B tax form? Click here for more information


STOP THE SPREAD OF GERMS AT HOME

Cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Keep tissues close by. Cough or sneeze into your shirt sleeve if necessary.

Wash your hands often. Use soap and wash for at least 20 seconds. If soap and water are unavailable, use a hand sanitizer with at least 60% alcohol.

Disinfect shared surfaces daily.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth.

Stay home when you are sick. Call your doctor for advice if needed.


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Mwa Nasyonal Sante Dan Timoun ap sèvi kòm yon bon jan rapèl pou enpòtans sante bouch pitit ou. Rele dantis ou pou pran yon randevou pou netwayaj woutin epi pale avèk dantis ou konsènan yon randui prevantif ki rele yon mastik ki kapab pwoteje dan pitit ou pou yo pa gen twou epi pou yo pa gate.


Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.